Ενημέρωση

Υποστήριξη Διαγωνισμού Ιδεών “ARCHITECTURE TO COΜΒΑΤ ΤΗΕ PANDEMIC CRISIS”

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ “ARCHITECTURE TO COΜΒΑΤ ΤΗΕ PANDEMIC CRISIS”

 

O Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) επιχειρεί διαχρονικά το άνοιγμα των δραστηριοτήτων του μέσα από τη λειτουργία Μόνιμων Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας που συγκροτούνται, μετά από σχετικές ανοιχτές Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος. Παράλληλα επιχειρεί τη συνεργασία με συγκροτημένες ήδη δυναμικές ομάδες συναδέλφων όταν το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους δεν αντιμάχεται τις καταστατικές του αρχές προκειμένου, με αυτές τις αφορμές να προβάλλει τις αρχές και προτεραιότητές του μέσα από ακόμα πιο ευέλικτα και άμεσης απόκρισης επικοινωνιακά σχήματα. Με αυτήν την έννοια είτε δημιουργεί συνθήκες όσμωσης των μελών του με τις ενδιαφερόμενες δημιουργικές ομάδες συνδιοργανώνοντας και προβάλλοντας στη συνέχεια πρωτοβουλίες που προάγουν την Αρχιτεκτονική και τον προβληματισμό γύρω από το αντικείμενό της, είτε παραχωρεί την αιγίδα του σε προσπάθειες που κρίνει ότι δημιουργούν αυτή την προοπτική. Οι δύο αυτές περιπτώσεις δημιουργούν αμοιβαία οφέλη που λειτουργούν δημιουργικά για τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων και τη δυναμική του.

Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένων των συνθηκών που έχει δημιουργήσει στον κλάδο και στη συλλογική του έκφραση η πρόσφατη Υγειονομική Κρίση που ήρθε να ενισχύσει την κρίση που βίωνε η κοινωνία και ο κλάδος κατά την τελευταία δεκαετία, καλεί όσες ομάδες πρωτοβουλίας δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν στην ανάδειξη/καταγραφή της σημερινής κατάστασης στην κοινωνία και στην ενδεχόμενη συμβολή του κλάδου των Αρχιτεκτόνων στη αντιμετώπισή της, να υποβάλλουν τις ιδέες και προτάσεις τους στη γραμματεία του συλλόγου προκειμένου να καθοριστεί και συντονιστεί ένα κοινό πεδίο δράσης.

Για κάθε πρωτοβουλία σε αυτήν την κατεύθυνση ο σύλλογος, πέρα από την Αιγίδα του, θα διασφαλίζει την ουσιαστική συμμετοχή μελών του στη διοργάνωση και, σε κάθε περίπτωση, ένα πρωτόκολλο συνεργασίας που να αναδρά και με τη συμμετοχή των διοργανωτών στη ζωή και τη δράση του συλλόγου.

Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών αυτής της περιόδου, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, πέρα και παράλληλα με τις δικές του πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των προβλημάτων που η υγειονομική κρίση δημιουργεί στην κοινωνία και τον κλάδο, στηρίζει και παραχωρεί την Αιγίδα του στην προσπάθεια της Design Ambassador και του ARCHISEARCH.gr να οργανώσει έναν παγκόσμιο διαγωνισμό ιδεών με θέμα PANDEMIC ARCHITECTURE ως μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη του στίγματος της δύσκολης αυτής περιόδου, επιχειρώντας σχεδιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει η συγκυρία. Η προσπάθεια διασφαλίζει τη δωρεάν συμμετοχή όλων των συναδέλφων που θα υποβάλλουν τις απαντήσεις τους στον προβληματισμό και τα ερωτήματα που εισάγονται και απευθύνεται στη διεθνή κοινότητα των Αρχιτεκτόνων και όχι μόνο. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της προσπάθειας και ευελπιστούμε ότι θα αναδείξει τις πολυδιάστατες εκδοχές στην προσέγγιση του θέματος.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

pdf
840 KB