Ενημέρωση

Β’ Επιστημονικό Συνέδριο Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΤΕΙ Αθήνας 27 – 28 Μαϊου 2016, Τεχνόπολη Γκάζι

Το Συνέδριο διοργανώνεται στις 27-28 Μαΐου 2016 στο αμφιθέατρο του 9.84, στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, από τη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο «Χώρος, Αισθητική και Αειφορία» του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Αθήνας.

Το Συνέδριο αυτό στοχεύει να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός πλαισίου διεπιστημονικής συζήτησης ανάμεσα σε τεχνολόγους ερευνητές και διαμορφωτές της νέας Ψηφιακής Πραγματικότητας και σε καλλιτέχνες/αρχιτέκτονες, φιλοσόφους  και θεωρητικούς της τέχνης,  με την ενεργό συμμετοχή φοιτητών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://aestheticsdigitalreality.wordpress.com/