Διεθνείς Συνεργασίες

UIA: Οδηγία της UIA για τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς

Συνημμένα θα βρείτε την τελική Οδηγία της UIA για τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς όπως διαμορφώθηκε οριστικά από την Επιτροπή Διαγωνισμών της UIA το 2020.

Η απόφαση εγκρίθηκε στο 130ο Συνέδριο στην Seoul (Μάρτιος 2017), τροποποιήθηκε στο 131ο Συνέδριο στην Kuala Lumpur (Ιούλιος 2017), τροποποιήθηκε και οριστικοποιήθηκε στο 139ο Συνέδριο στο Rio de Janeiro (Ιανουάριος 2020), και έχει υιοθετηθεί από την UNESCO.