Δομή

Τμήμα Χανίων

Διεύθυνση / Έδρα: Νεάρχου 23 & Γιαμπουδάκη, 73134 Χανιά
Τηλέφωνο: 28210/42314, 28210/51521
Fax: 28210/52720
e-mail: [email protected]
site: www.archa.gr

Δ.Σ.:

Πρόεδρος : Γ. Καλλιγέρης
Αντιπρόεδρος : Ε. Αποστολάκη
Γ. Γραμματέας : Α. Λαμπρινού
Ταμίας : Σ. Καμαριανάκη
Μέλη : Β. Μαθιουδάκης
Ε. Βεργεράκης
Γ. Κολοκοτρώνης