Εκπαίδευση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός Αιχμής» ΑΠΘ παρατείνει μέχρι τις 19 Ιουλίου 2019 την προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών για τον κύκλο σπουδών 2019 – 2021 / Msc “Advanced Design” AUTh extents on deadline for applicants until July 19th

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό” του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, ανταποκρινόμενο σε σχετικά αιτήματα από ενδιαφερόμενους, παρατείνει το διάστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών για τον νέο κύκλο σπουδών 2019-2021 μέχρι τις 19 Ιουλίου 2019. Considering relevant questions of applicants, Postgraduate program “Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity in Design” extents on deadline for the new edition 2019-2021. Apply until July 19th.

Πληροφορίες / Info:

site http://advanceddesign.arch.auth.gr

Email [email protected]

Τ 2310995510