Εκπαίδευση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» ΑΠΘ παρατείνει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 την προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών για τον κύκλο σπουδών 2019 – 2021

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας για τον Κύκλο Σπουδών 2019-2021 στο ΠΜΣ «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ –

Νέα Προθεσμία: 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε το τελευταίο διάστημα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, αποφασίστηκε η συμπληρωματική περίοδος υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 9 μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 για την κάλυψη περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ: τηλ.

2310-995825 | email: [email protected], την ιστοσελίδα του ΠΜΣ:

http://envi.arch.auth.gr/wordpress/ και την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: https://architecture.web.auth.gr

ΠΜΣ Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός

Τηλ.: 2310 995825

Ιστοσελίδα: http://envi.arch.auth.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/envi.arch.auth/


Αφίσα

/home/sadaspea/sadas pea.gr/wp content/uploads/2019/09/69734718 2172229349571564 7914724432663281664 n

jpeg
79 KB