Ο Σύλλογος

Τμήμα Αττικής ΣΑΔΑΣ Αναπάντητα ερωτήματα…

Τμήμα Αττικής ΣΑΔΑΣ Αναπάντητα ερωτήματα… 

Συνέχεια της από 16/11/2023 ανακοίνωσης μας για την λειτουργία του Τμήματος.

Στο Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ οι αυτοαποκαλούμενες προοδευτικές δυνάμεις έχουν την απόλυτη πλειοψηφία στο 15μελές ΔΣ και για όσους δεν το θυμούνται: 3 ΑΚΕΑ, 3 Πανεπιστημονική, 2 Συσπειρώσεις και 1 ΡΣΑ.

Αυτό σημαίνει πώς θα μπορούσαν άνετα να εκλέξουν προεδρείο.

Τα ερωτήματα είναι εύλογα:

Γιατί δεν το κάνουν;

Γιατί να θέλουν ξανά εκλογές στο Τμήμα Αττικής;

Γιατί να θέλουν να τροποποιήσουν τον Κανονισμό Λειτουργίας χωρίς να έχει συγκροτηθεί σε σώμα το ΔΣ και εκλεγεί Προεδρείο;

Λογικό συμπέρασμα:

Αν η πλειοψηφία της αριστερής προόδου δεν μπορεί να συνεννοηθεί μεταξύ της οι αρχιτέκτονες δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από όλους αυτούς.

Μήπως θέλουν να διαλύσουν το Τμήμα;

Μήπως ψάχνουν μία μαριονέτα Πρόεδρο;

Με πολλή αγάπη για Καλά Χριστούγεννα.

ΔΚΜ ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΕΣ 5/12/23