Ο Σύλλογος

ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Λάρισα | Βόλος, 19 Οκτ. 2015

 

ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Σε συνέχεια της επιστολής της Δ.Κ.Μ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ με ΑΠ 50860, ως παράταξη που εκπροσωπείται αλλά και εκπροσωπεί ένα σημαντικό μέρος περιφερειακών αρχιτεκτονικών συλλόγων σε πανελλήνιο επίπεδο, τόσο στο διοικητικό συμβούλιο όσο και στο προεδρείο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, θα θέλαμε:

  1. Αφενός να ξεκαθαρίσουμε ότι βασικός στόχος της παράταξης μας είναι η ενεργή συμβολή στη συζήτηση για την τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου και επομένως αν αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο των προγραμματικών θέσεων αλλά και δράσεων αυτής της θητείας, η παρουσία μας σε αυτό το συμβούλιο ίσως να μην έχει ουσία,
  2. Αφετέρου να παρατηρήσουμε τα εξής:

Μετά από έξι μήνες λειτουργίας της νέας διοίκησης του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ θα θέλαμε να αναφερθούμε στις αδυναμίες της κεντρικής διοίκησης του κλάδου μας:

  • Ελλιπής εκπροσώπηση της περιφέρειας λόγω αδυναμίας μεταβάσεων των δύο μελών μας ( χωρίς υπαιτιότητά τους )  στην Αθήνα και συμμετοχή των στις συνεδριάσεις του ΔΣ.
  • Καθυστέρηση στην τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του ΔΣ που θα δίνει την δυνατότητα συνδιαμόρφωσης αποφάσεων από μέλη, ακόμα και χωρίς την φυσική τους παρουσία.
  • Καθυστέρηση στον προγραμματισμό δράσεων της διοίκησης.
  • Έντονη αίσθηση εγκατάλειψης από το κεντρικό όργανο, στους συναδέλφους της περιφέρειας.
  • Αίσθηση ότι η νέα διοίκηση δεν χαρακτηρίζεται από ενότητα, σταθερότητα και δυναμική με αποτέλεσμα οι διεκδικήσεις να είναι  υποτονικές και αναποτελεσματικές.
  • Αίσθηση επιβεβαίωσης ότι απαιτείται μία ανοικτή πλέον συζήτηση και λήψεις αποφάσεων για την δομή του Συλλόγου ( Αντιπροσωπία ).

Ελπίζουμε το κεντρικό όργανό μας να βρει επιτέλους τον βηματισμό που θα αποτρέψει τον αφανισμό της συλλογικότητας του κλάδου μας.