Ο Σύλλογος

ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – Πέρα από κομματικές εξαρτήσεις;

ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ  –   Πέρα από κομματικές εξαρτήσεις;

Με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α., οι «ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ», όντας κομματικά ανεξάρτητοι, στόχο τους έχουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α. δια μέσου μιας πιο άμεσης αντιπροσώπευσης της κοινότητας των αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας σε επίπεδο αντιπροσωπίας, ενώ ταυτόχρονα την επιρροή των Αρχιτεκτόνων στα τεκταινόμενα προς όφελος του Συλλόγου, της Κοινότητας και του Τόπου.

 

Ο σφιχτός κομματικός εναγκαλισμός και οι κομματικές κατευθύνσεις των παρατάξεων στην αντιπροσωπία του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α., έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση των αξιών, την κρίση στο επάγγελμα, την ατολμία και την έλλειψη έκφρασης τεχνικής γνώμης, και γενικά το παραγκωνισμό του ρόλου του Αρχιτέκτονα στην κοινωνία. Οι κομματικές αγκυλώσεις δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν το Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α. σύμβουλο του Κράτους. Για να δώσεις «γνώμη» προς την «Εξουσία»  και την «Πολιτεία» πρέπει, και να έχεις γνώμη και να μπορείς να την εκφράζεις χωρίς δεσμεύσεις. Η αναποτελεσματικότητα, οι παραταξιακές αλλά και οι εσω-παραταξιακές αντιθέσεις, αποξένωσαν τους Αρχιτέκτονες, ιδιαίτερα τους Νέους από τον Σύλλογο, την ευρύτερη κοινότητα των Αρχιτεκτόνων, την επαγγελματική τους οικογένεια, και φυσικά τις εκλογικές διαδικασίες (αποχή άνω του 60%).

 

Η διαφύλαξη του επαγγέλματος έχει να κάνει με την αναγκαιότητα της ύπαρξής του. Αν συνεχίσουμε μόνο να εντάσσουμε αυθαίρετα και να εκδίδουμε πιστοποιητικά, δεν έχουμε λόγο ύπαρξης.  Οι θέσεις πρέπει να απέχουν από κομματικές γραμμές.

 

Τί θα γινόταν αν… ο Αρχιτέκτονας έπαυε να βάλλεται στη… «ΓΩΝΙΑ»;

Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα έβγαινε από το τέλμα της η κοινότητα των αρχιτεκτόνων αν δεν κινητοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό το επιστημονικό δυναμικό των αρχιτεκτόνων και αν οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες δεν ανατεθούν σε ανθρώπους της κοινότητας που να μπορούν να τις ασκήσουν. Νομίζουμε ότι αυτή η δυνατότητα έκφρασης γνώμης δεν υπήρχε, στον βαθμό που έπρεπε, στην απερχόμενη αντιπροσωπία του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α. με αποτέλεσμα ο σύλλογος να δυσλειτουργεί, να υπάρχει περιττή φλυαρία και να στερείται μιας δημοκρατικά αποδεκτής θέσης-άποψης των μελών της αντιπροσωπίας της κοινότητας των Αρχιτεκτόνων.

 

 Πώς θα συνέβαινε κάτι τέτοιο;

Θέλουμε η αντιπροσώπευση των αρχιτεκτόνων στην αντιπροσωπία του

Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α.:

 

 1. Να είναι έξω και πάνω από τα πολιτικά κόμματα, τα πολιτικά πρόσωπα, τις επιλογές τους και  τις αντιπαραθέσεις τους με όλον τον σεβασμό μας στον ρόλο τους. Δεν είμαστε υπέρ ενός Συλλόγου που προωθεί πρόσωπα στην οποιουδήποτε είδους τοπική πολιτική σκηνή, αλλά ενός Συλλόγου που είναι δίπλα στη κοινότητα των Αρχιτεκτόνων και στα προβλήματά της.
 2. Να υπάρχει μόνιμος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α., τα κατά τόπους τμήματα του και  τους περιφερειακούς Συλλόγους με στόχο την άμεση παρέμβασή του, σε θέματα που ανακύπτουν σχετικά με προβλήματα καθημερινού επαγγελματισμού σε όλα τα επίπεδα,  χωρίς προτροπές, υποδείξεις και πιέσεις Πολιτικών Προϊσταμένων.
 3. Ένα Σύλλογο Δίπλα στο νέο μηχανικό, διοργανώνοντας ενημερωτικά σεμινάρια για το επάγγελμα και ορισμός μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, ως συνδετικού κρίκου των νέων συναδέλφων και του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α.
 4. Πρέπει να γίνει προσπάθεια για διαχωρισμό των εισφορών του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α. όχι σε σχέση με τα οικονομικά ενήμερα μέλη άλλων συλλόγων ή τμημάτων, αλλά με τους ταμιακά ενήμερους συλλόγους και τμήματα.
 5. Θέλουμε τη δημιουργία πολιτιστικού φορέα για την σωστή και υγιή οικονομική διαχείριση όλων των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την προβολή, την ενημέρωση, την διαπαιδαγώγηση, αλλά και τη διοργάνωση οποιουδήποτε τύπου δρώμενων σχετικών με την επιστήμη και το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.
 6. Θεωρούμε σημαντικό ότι πρέπει να ανοίξει πλέον ενεργός διάλογος για την αλλαγή του καταστατικού του Συλλόγου και την μετάλλαξή του σε ένα αποκλειστικά και μόνο πανελλήνιο όργανο υπό τη σκέπη του οποίου θα έχει πια νόημα να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι περιφερειακοί σύλλογοι.
 7. Πιστεύουμε στον εθελοντισμό για προσφορά προς την κοινωνία. Αρχιτέκτονες μπορούν καταγράφουν τεχνικά προβλήματα που αφορούν τις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφέρειων, ευπαθείς ομάδες κ.α. και να τις προωθούν διαμέσου του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α. στα αρμόδια γραφεία.
 8. Θεωρούμε ότι Δημιουργία Μόνιμης Επιτροπής ενημέρωσης , επιφορτισμένη με την αναζήτηση και έρευνα νέων δυνατοτήτων εργασίας για τον Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό είναι επιβεβλημένη. Προκηρύξεις, Αναπτυξιακά Προγράμματα, Νομοθεσία, Φορολογικά και λοιπή πληροφόρηση για την δράση της Αντιπροσωπείας και του Δ.Σ., να γνωστοποιούνται άμεσα σε συνεργασία με το ΤΕΕ αλλά και άλλους διεθνείς και πανευρωπαϊκούς οργανισμούς.
 9. Χρειαζόμαστε την παραγωγή του επιστημονικού έργου μέσω των Ομάδων Εργασίας του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α., καθώς και προσπάθεια εξωστρέφειας αυτού του έργου προς την κοινωνία με ευέλικτα σχήματα επιτροπών σε περιφερειακό επίπεδο.

 

Ποιός Π.Ε.Α. μας αξίζει;

Ο σύλλογος μιας κοινότητας αρχιτεκτόνων που σέβεται τον εαυτό της πρέπει:

 1. Να είναι Έξω και Πάνω από κομματικές κατευθύνσεις.
 2. Να διαφυλάσσει το Κύρος του αρχιτέκτονα.
 3. Να δώσει ενεργούς ρόλους στους Περιφερειακούς Συλλόγους.
 4. Να αναδεικνύει και να υποστηρίζει τον Ρόλο όλων των συναδέλφων.
 5. Να είναι δίπλα στον Νέο Μηχανικό.
 6. Να συνεχίσει να παράγει Αξιόπιστο Επιστημονικό έργο.
 7. Να εξασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη Πληροφόρηση.
 8. Να εξασφαλίσει την Βιωσιμότητα του.
 9. Να τονίσει τον ρόλο του Αρχιτέκτονα στην Παιδεία-Εκπαίδευση.

 

Είναι ανάγκη, όλοι μαζί Μισθωτοί, Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Δημόσιοι υπάλληλοι ενωμένοι, να φτιάξουμε ένα Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων πιο κοντά σε όλους τους συναδέλφους και τα προβλήματά τους, για να έχουμε μια κοινότητα πιο αξιόπιστη και χρήσιμη στην κοινωνία.

Στην προσπάθεια αυτή καλούμε του συναδέλφους να βοηθήσουν συμμετέχοντας στις εκλογές του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α. της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2014.

 

ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Αντωνίου Ελισσάβετ, Γαλανός Κάρολος, Ζησόπουλος Βάιος, Μπρούζγου Μαρία, Πάντζιος Δημήτριος, Παπαγεωργίου Τριαντάφυλλος, Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, Παρασκευάς Θωμάς, Σαλίων Αναστάσιος, Σαπουνάς Κωνσταντίνος, Φακίρη Μαρία.