Εκπαίδευση

Θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 η Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημοσιεύει ανοιχτές προκηρύξεις για νέες θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σε πέντε γνωστικά αντικείμενα στο πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας λήγει στις 25 Αυγούστου 2016.

Περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες  βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο ανακοίνωσης από τη Σχολή και σχετικές λεπτομέρειες θα δημοσιευθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Σχολής.