Ο Σύλλογος

Θέσεις της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) για τις εκλογές του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2022

Συνημμένα θα βρείτε τη Διακήρυξη και τις θέσεις της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) για τις Εκλογές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, της 27ης Νοεμβρίου 2022.