Ενημέρωση

Τελικές διευκρινίσεις για τους ψηφοφόρους – Εκλογές ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ, Κυριακή 11 Μαρτίου 2018

Εκλογές ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ, Κυριακή 11 Μαρτίου 2018

Τελικές διευκρινίσεις για τους ψηφοφόρους

1. Στις εκλογές του συλλόγου μπορεί κανείς να ψηφίσει μόνο σε εκλογικό τμήμα της περιφέρειας στην οποία ανήκει η έδρα του, την οποία έχει δηλώσει στον Σύλλογο, (σε αντίθεση με τις εκλογές του ΤΕΕ, όπου υπάρχει δυνατότητα ψηφοφορίας και σε διαφορετική περιφέρεια).
Διευκρινίζεται ότι ως έδρα θεωρείται αυτή που ο ίδιος έχει δηλώσει στον Σύλλογο και όχι απαραιτήτως η έδρα όπου είναι καταγεγραμμένος στο ΤΕΕ ή αλλού.

2. Οι συνταξιούχοι συμμετέχουν πλήρως στις εκλογές. Τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ δεν χωρίζονται σε “τακτικά” και “ομότιμα”, όπως γίνεται στο ΤΕΕ. Η ιδιότητα του μέλους του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ισχύει δια βίου.

3. Όλα τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών για την Αντιπροσωπεία είναι πανελλαδικά και μπορεί κανείς να επιλέξει οποιοδήποτε από αυτά, άσχετα αν ο συνδυασμός που επιλέγει έχει ή όχι υποψήφιο στην περιφέρεια στην οποία ανήκει η έδρα του.
Σταυρός/οί προτίμησης όμως μπαίνουν μόνον σε υποψήφιο/α του συνδυασμού στην συγκεκριμένη περιφέρεια. Αν ο συνδυασμός δεν έχει υποψήφιο στην περιφέρεια αυτή, το ψηφοδέλτιο προσμετράται στην πανελλαδική δύναμη του συνδυασμού.

4. Πληρωμή συνδρομών για τη συμμετοχή στις εκλογές

4.1.   10 ευρώ είναι το μάξιμουμ απαιτητό για να ψηφίσουν:

– οι κάτω της πενταετίας διπλωματούχοι είτε

– οι κατά δήλωσή τους άνεργοι,

Για να έχουν ταμειακή ενημερότητα, κατά τον αστικό κώδικα, αυτά τα μέλη απαιτείται να έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές από το έτος της εγγραφή τους στον Σύλλογο αλλά ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014, 2015, 2016 και 2017 – με ύψος συνδρομής  2,5 ευρώ/έτος.

Παραδείγματα:

  1. ένας που πήρε δίπλωμα και γράφτηκε το 2016 στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, για να ψηφίσει, έχει μάξιμουμ απαιτητό ποσό συνδρομών τα 5 ευρώ (για το 2016 και το 2017).
  2. ένα παλιό και κατά δήλωσή του άνεργο μέλος του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ που είχε καταβάλει την συνδρομή του για το 2014, για να ψηφίσει, έχει μάξιμουμ απαιτητό ποσό συνδρομών τα 7,5 ευρώ (για το 2015, 2016 και 2017).

κ.ο.κ.

4.2.    20 ευρώ είναι το μάξιμουμ απαιτητό για να ψηφίσουν όλα τα υπόλοιπα μέλη – που δεν υπάγονται στις δυο προηγούμενες κατηγορίες.

Για να έχουν ταμειακή ενημερότητα, κατά τον αστικό κώδικα τα υπόλοιπα μέλη απαιτείται να έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014, 2015, 2016 και 2017 – με ύψος συνδρομής  5 ευρώ/έτος.

Παραδείγματα:

  1. ένας που συμμετείχε στις εκλογές του 20 14 – έχοντας εξοφλήσει τις συνδρομές των ετών 2019, 2011, 2012, 2013 – και δεν ξαναπλήρωσε από τότε καμία συνδρομή, έχει μάξιμουμ απαιτητό ποσό συνδρομών τα 20 ευρώ (για το 2014, 2015, 2016 και το 2017).
  2. ένας που για τελευταία φορά πλήρωσε την συνδρομή του στον ΣΑΔΑΣ  ΠΕΑ το 2008 έχει επίσης μάξιμουμ απαιτητό ποσό συνδρομών τα 20 ευρώ (για το 2014, 2015, 2016 και το 2017).
  3. ένας που έχει πληρώσει τις συνδρομές του 2014 και 2015, ασχέτως προηγούμενων οφειλών, έχει μάξιμουμ απαιτητό ποσό συνδρομών τα 10 ευρώ (για το 2016 και το 2017).

κ.ο.κ.

4.3. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ μπορεί να γίνεται και η εξόφληση οφειλομένων συνδρομών πριν το 2014, είτε για το 2018, είτε η οποιαδήποτε επιπλέον δωρεά προς τον Σύλλογο, εφόσον αυτό είναι δυνατόν για όποιον και όποια το επιθυμεί.