Ενημέρωση

Σύσταση νέου ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Κατόπιν πρόσκλησης της εφορευτικής επιτροπής την Τετάρτη  4 Ιανουαρίου 2023 στα γραφεία του ΤΕΕ ΔΚ Νεάρχου 23 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση των εκλεγμένων μελών του συλλόγου και κατόπιν φανερής ψηφοφορίας αποφασίστηκε η σύνθεση του νέου ΔΣ για τη νέα περίοδο ως εξής:

 

Πρόεδρος: Πιστόπουλος Ζαχαρίας

Αντιπρόεδρος: Βεργεράκης Ελευθέριος

Γραμματέας : Κονταξάκης Γεώργιος

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Σπύρου Ελπίδα

Ταμίας: Πέτρου Εμμανουέλα

Μέλη: Καλλιγέρης Γεώργιος, Παπατζανάκης Εμμανουήλ, Κουκλάκη Δέσποινα

Αναπληρωματικά μέλη θα οριστούν σε επόμενο ΔΣ.

 

Κατόπιν των παραπάνω έληξε η συγκέντρωση και παραδόθηκαν τα πρακτικά και η σφραγίδα στον νέο γραμματέα.

 

Για το ΔΣ

Ο γραμματέας 

Κονταξάκης Γεώργιος 

 

Χανιά 21/01/2023