Ενημέρωση

Σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Πρέβεζας

Σας ενημερώνουμε ότι στις 26 Μαΐου 2023 διενεργήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ του τοπικού τμήματος, με μέλη εφορευτικής επιτροπής τις: Κωστούλα Νίκη, Σουλιώτη Όλγα, Ζιώγα Αθηνά.

Συμμετέχοντες/ουσες: 18
Άκυρα/ λευκά: 0

Έλαβαν:
Γενιάς Κώστας Ορφέας: 11
Κοσνετζώφ Κωνσταντίνος: 9
Λόη Μαριάνα: 7
Ντούσια Ουρανία: 9
Πέτρου Μαρία: 9
Τζόλου Αλεξάνδρα: 7
Τσούτσης Κωνσταντίνος: 12

Συνεπώς το ΔΣ απαρτίζεται από του/ις:

Γενιάς Κώστας Ορφέας
Κοσνετζώφ Κωνσταντίνος
Ντούσια Ουρανία
Πέτρου Μαρία
Τσούτσης Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά μέλη:
Λόη Μαριάννα
Τζόλου Αλεξάνδρα

 

Στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 με παρόντα τα πέντε (5) τακτικά και το ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, έγινε η συγκρότηση του σε σώμα και οι εκλογές (με μυστική ψηφοφορία, ξεχωριστά) στις θέσεις ευθύνης.

 

Εκλέγονται:

Πρόεδρος: Τσούτσης Κωνσταντίνος (5 ψήφοι)

Αντιπρόεδρος: Πέτρου Μαρία  (5 ψήφοι)
Γραμματέας: Γενιάς Κώστας-Ορφέας (5 ψήφοι)

Ταμίας: Ντούσια Ουρανία  (5 ψήφοι)

Ενώ μέλος είναι ο συνάδελφος  Κοσνετζώφ Κωνσταντίνος.