Ενημέρωση

Διοργάνωση από ΑΚΕΑ Συνάντησης Νέων Αρχιτεκτόνων στον ξενώνα Στάμου Στούρνα, 23-25 Αυγούστου 2013 – Πρόσκληση & Πρόγραμμα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Διοργάνωση από ΑΚΕΑ Συνάντησης Νέων Αρχιτεκτόνων στον ξενώνα Στάμου Στούρνα, 23-25 Αυγούστου 2013

Πρόσκληση ΑΚΕΑ

Πρόγραμμα