Ενημέρωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας Συμμετοχής στα Βραβεία WA AWARDS έως και 31.1.2019

Από το 2006 και για περισσότερους από 25 Κύκλους, η Παγκόσμια Αρχιτεκτονική Κοινότητα (World Architecture Community) οργανώνει τα διακεκριμένα και αναγνωρισμένα Βραβεία WA Awards.

Τα διεθνή βραβεία WA Awards αναγνωρίζουν αξιοσημείωτα έργα που διαφορετικά θα μπορούσαν να παραμείνουν απαρατήρητα από το διεθνές κοινό, αλλά έχουν τη δυνατότητα να εμπνεύσουν συναρπαστικά ερωτήματα σχετικά με τον σύγχρονο αρχιτεκτονικό λόγο.

Κατηγορίες Βραβείων 

WA Designed Award: Έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί

WA Realised Award: Έργα που έχουν αποπερατωθεί.

WA Student Award : Έργα που σχεδιάστηκαν από φοιτητές.

 

Λήξη προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής : έως και 15 Ιανουαρίου 2019.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο :

https://worldarchitecture.org/architecture-awards/?section=how-to-participate