Ο Σύλλογος

Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Έκφραση: Πρόγραμμα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ

Η παράταξή μας λειτουργεί πανελλαδικά τα τελευταία χρόνια και έχει να παρουσιάσει σημαντικές παρεμβάσεις και έντονη παρουσία, τόσο στην Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, όσο και στους τοπικούς συλλόγους αρχιτεκτόνων.

Η παράταξη πανελλαδικά συσπειρώνει αρχιτέκτονες παλιούς και νέους, από τον ιδιωτικό και το δημόσιο  τομέα, που οραματίζονται και αγωνίζονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία, σύγχρονη πολιτεία, το δικαίωμα στην εργασία και στην ασφάλιση και στην επιστημονική αξιοπρέπεια. ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ.

Πιστεύουμε στην συλλογική ενωτική προσπάθεια, βρισκόμαστε απέναντι στον ατομικισμό και την μοιρολατρία, και στην στείρα καταγγελία.

Δεν αρκεί μόνο η αμφισβήτηση και η αγανάκτηση.

Η παράταξη – οργανωτικά αυτόνομη, αγωνίζεται :

Για ακηδεμόνευτο συνδικαλιστικό κίνημα από κόμματα, κυβερνητικούς φορείς η οργανωμένα συμφέροντα.

Με ενωτικές προτάσεις στα συλλογικά όργανα-ιδιαίτερα σήμερα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Με προτάσεις για να ξεπεραστούν παθογένειες του παρελθόντος, όπως η γραφειοκρατία και η παραβατικότητα, ταυτόχρονα με την προώθηση ίσων ευκαιριών και όρων ανταγωνισμού στο επάγγελμα.

Για το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής του αρχιτεκτονικού έργου από αρχιτέκτονες, την αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής, την βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος και την προστασία του περιβάλλοντος της χώρας μας, προς όφελος γενικότερα του κοινωνικού συνόλου.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ  ΕΝΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ  ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  2018-2020

Το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον, χαρακτηρίζεται από την ύφεση στην οικονομία με την συνεπακόλουθη ιδιαίτερα μεγάλη  επίπτωση  στον κλάδο μας, ο οποίος μαστίζεται από μεγάλη ανεργία ή υποαπασχόληση, που έχουν ως αποτέλεσμα την ανέχεια των συναδέλφων.

Οι ολοένα και μειούμενες αμοιβές, οι δυσβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές και η υπερφορολόγηση στα όρια της εξόντωσης, ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθιστούν σχεδόν αδύνατη την εξάσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος του αρχιτέκτονα, οδηγούν στο κλείσιμο των γραφείων και την μετανάστευση των νέων.

Επίσης η μειωμένη παρουσία των Αρχιτεκτόνων στην Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καταλήγει εις βάρος της ποιότητας ζωής των πολιτών και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Ταυτόχρονα, οι όποιες διασφαλίσεις- κατακτήσεις στα εργασιακά και στο κοινωνικό κράτος, έχουν καταργηθεί, όπως επίσης και η διασφάλιση της έγκαιρης καταβολής των συντάξεων στους νέους συνταξιούχους.

Την ίδια στιγμή καμία πρόοδος δεν υπήρξε στη διασφάλιση του ρόλου του αρχιτέκτονα, μέσω της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αντίθετα υφιστάμεθα συνεχείς ήττες…

Μέσα σ αυτό το δυσμενές περιβάλλον, μας φαίνεται μονόδρομος η συλλογική αντιμετώπιση με συμμετοχή και ενότητα στα συλλογικά μας όργανα,  με πρακτική ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μεταξύ μας.

Στον σύλλογο -με τον επιστημονικό και παρεμβατικό του χαρακτήρα- ανήκει όλο το φάσμα των αρχιτεκτόνων. Θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα όλων, μια και όλοι πλήττονται από την κρίση.

ΣΤΗ ΝΕΑ περίοδο οφείλουμε μέσα από τις παρεμβάσεις μας να δημιουργήσουμε νέες σχέσεις στον κλάδο, να αφήσουμε τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, να τονίσουμε την επιστημονική, κοινωνική αλλά και την αναπτυξιακή διάσταση του Αρχιτεκτονικού έργου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στις σημερινές συνθήκες, που διαμορφώθηκαν με την κατάργηση του Ν.4663/1930 και την δρομολόγηση προσδιορισμένων διαδικασιών, αμφισβητούνται τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Θα αγωνιστούμε για την κατοχύρωση τους, στα πλαίσια διαλόγου και συνεργασίας με τις άλλες ειδικότητες  μηχανικών. Θα επιδιώξουμε περαιτέρω το ρόλο του Αρχιτέκτονα συντονιστή στα πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας μελέτης και επίβλεψης του έργου.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  το άνοιγμα ευκαιριών εργασιών-παρεμβάσεις ανάσχεσης της ανεργίας: την κατά προτεραιότητα διάθεση δημόσιων δαπανών και επενδύσεων σε βιοκλιματική αναβάθμιση των πόλεων, σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική αναβάθμιση των κτιρίων, και την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στα πλαίσια ενός αειφόρου αναπτυξιακού σχεδίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Η οικονομική επάρκεια αποτελεί όρο επιβίωσης του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ. Η διοίκηση της τελευταίας τριετίας απέτυχε να διαχειριστεί τα οικονομικά με την πρόβλεψη για την κάλυψη έστω των παγίων εξόδων από τις επιχορηγήσεις για τις δράσεις του.

Άμεσες προτεραιότητες είναι:

 • Αξιοποίηση του κληροδοτήματος ξενώνα Στούρνα, μέσα από τρέχοντα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
 • Συνεχής αναζήτηση χορηγιών και διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων.
 • Μείωση των εισφορών ώστε να μπορούν να καταβληθούν από περισσότερα μέλη.

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε και θα αγωνιστούμε στα συλλογικά μας όργανα, για:

 • Την ανάδειξη του Πανελλαδικού χαρακτήρα –επιτελικού και συντονιστικού-του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με ταυτόχρονη οργάνωση, ενδυνάμωση, αναδιοργάνωση, υποστήριξη των τοπικών συλλογικών οργάνων. Επέκταση των δράσεων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, με ορισμό Νομαρχιακής Επιτροπής σε κάθε νομό, όπου δεν υπάρχει σύλλογος ή τμήμα. Καταστατική κατοχύρωση των απαιτούμενων θεσμικών αλλαγών.
 • Εξασφάλιση ίσων δυνατοτήτων συμμετοχής σε όλα τα μέλη σε όλα τα όργανα και διαδικασίες. Λειτουργία των οργάνων με ίσες ευκαιρίες για τους εκπροσώπους της περιφέρειας.
 • Άμεση καθιέρωση των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.
 • Διαφάνεια, υποστήριξη και έλεγχος στις εκπροσωπήσεις του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
 • Λειτουργία συλλόγου με πλήρη και συνεχή επικοινωνία με τους τοπικούς συλλόγους
 • Συνεργασία με τους άλλους επιστημονικούς και τεχνικούς κλάδους και το ΤΕΕ.
 • Συνεργασία με τις αρχιτεκτονικές σχολές και παρέμβαση με άποψη στα προγράμματα σπουδών.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΑΣ

Προβολή του ρόλου των αρχιτεκτόνων και ενδυνάμωση της συμμετοχής μας στα διεθνή φόρα. Προτείνεται η καθιέρωση την πρώτη βδομάδα του Οκτωβρίου-παγκόσμια ημέρα Αρχιτεκτονικής- μιας σε πανελλήνιο επίπεδο κίνησης-γιορτής των συλλόγων Αρχιτεκτόνων προβολής, ανάδειξης και διεκδίκησης των Αρχιτεκτόνων. Ένταξη στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του  μαθήματος της ιστορίας – κριτικής της αρχιτεκτονικής.

Διασφάλιση και επέκταση του θεσμού των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών σε όλα τα έργα του δημοσίου.

Η υποστήριξη της μισθωτής εργασίας με βάση συλλογική σύμβαση.

Σύστημα διασφάλισης αξιοπρεπούς αμοιβής της αρχιτεκτονικής εργασίας –«ελάχιστη αμοιβή» σε σχέση με τις προδιαγραφές για την ταυτόχρονη ποιοτική αναβάθμιση μελετών και κατασκευών.

Υποστήριξη και χρηματοδότηση της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης. Αμειβόμενη και με ασφάλιση η κατάρτιση του αρχιτέκτονα.

Ελαχιστοποίηση του χρόνου καταβολής  των συντάξεων και του εφάπαξ στους νέους συνταξιούχους

Η προώθηση, αναβάθμιση και προβολή σε κάθε επίπεδο του παραγόμενου Αρχιτεκτονικού έργου επειδή:

 • Η Αρχιτεκτονική αποτελεί πολιτιστικό αγαθό.
 • Για λόγους δημοσίου συμφέροντος στην ΕΕ και παγκοσμίως η αρχιτεκτονική υπηρετείται μόνο από αρχιτέκτονες επικεφαλής – συντονιστών των πολυεπιστημονικών ομάδων για την υλοποίηση των έργων.
 • Η λύση στην κρίση, η χρησιμοποίηση των αρχιτεκτόνων σε όλα τα έργα, μικρά ή μεγάλα, ώστε τα χρήματα που θα δαπανηθούν να αποκτήσουν πρόσθετη αξία

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

pdf
177 KB