Ενημέρωση

Συνυπογραφή κειμένου SAVEGREEKWATER σχετικά με τη διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του»

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στη συνεδρίασή του στις 01/09/16, αποφάσισε να συνυπογράψει το κείμενο της SAVEGREEKWATER / ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σχετικά με τη διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του».

Μπορείτε να  διαβάσετε το κείμενο σε αυτο το link :
http://www.savegreekwater.org/archives/4601

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Τόνια Κατερίνη

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Πλατσάκης