Διεθνείς Συνεργασίες

Συνεδρίαση Ελληνικού Τμήματος της UIA, 26 Απριλίου 2016, ΤΕΕ

Η επόμενη συνεδρίαση του Ελληνικού Τμήματος της UIA θα πραγματοποιηθεί την Μεγάλη Τρίτη 26 Απριλίου 2016 και ώρα 12.00 στο κτίριο του ΤΕΕ στην Αθήνα, Νίκης 4, στον 1ο όροφο, στο αμφιθέατρο.

Επισυνάπτεται η Ημερήσια Διάταξη.