Επαγγελματικά Θέματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Επιτροπή επεξεργασίας Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/12) + Υπόδειγμα Παρατηρήσεων

deltiatypouΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Επιτροπή επεξεργασίας Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/12)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Επιτροπή επεξεργασίας Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/12)

 

Υπόδειγμα Παρατηρήσεων