Ενημέρωση

ΣΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρχιτεκτονικό Συνέδριο με θέμα “Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής: Όψεις της Κρίσης στην Πόλη και την Κατοικία και οι Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και Σχεδιασμού.”

ΔΣ ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής 14.3.2017

ΘΕΜΑ 1ο: ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

  1. Διανύουμε τον 8ο χρόνο κρίσης και ενώ ο κυρίαρχος λόγος αφορά κυρίως την οικονομική πλευρά της,  μέσα από τη δημόσια συζήτηση δεν προβάλλεται επαρκώς:

(α) το γεγονός ότι πίσω από τους αριθμούς και τους υπολογισμούς βρίσκονται άνθρωποι που πλήττονται από τις πολιτικές «για την έξοδο της χώρας από την κρίση»,

(β) ότι οι επιπτώσεις των κάθε λογής μέτρων (επιπτώσεις και στο χώρο, μεταξύ άλλων) κατανέμονται άνισα, καθώς εγγράφονται σε προϋπάρχουσες ανισότητες: π.χ. μεταξύ περιοχών, μεταξύ γυναικών και ανδρών, μεταξύ ντόπιων και μεταναστών, μεγάλων και μικρών εργοδοτών, μόνιμων και επισφαλών εργαζόμενων και, κυρίως, συνδυασμών των παραπάνω.

Στις εντάσεις προστίθεται η προσφυγική κρίση, η οποία εισάγει νέες προκλήσεις στην πόλη, σχετικές με την εγκατάσταση ενός νέου πληθυσμού, μικρού μεν αλλά με άγνωστη διάρκεια παραμονής και άρα ανάγκες στήριξης και ένταξης στην πόλη διαφορετικές από εκείνες που ως τώρα καθοδηγούσαν σχεδιασμούς σε διάφορες κλίμακες.

  1. Ο χώρος ανάγεται σε σημαντική συνιστώσα των ριζικών ανακατατάξεων που υλοποιούνται μέσα στο καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» που επιβάλλει η κρίση. Σε πολύ περιορισμένο χρόνο, μεταβάλλονται ριζικά οι όροι ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου δημιουργώντας μέσα σε ελάχιστο διάστημα έντονα φαινόμενα αστικής συρρίκνωσης και ασταθείς, μεταβατικές, ασαφείς συνθήκες πραγματοποίησης οποιουδήποτε σχεδιαστικού εγχειρήματος.

Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολύ εντονότερες στις πόλεις, όπου, όπως αναφέρει και η διεθνής βιβλιογραφία, “η λιτότητα δαγκώνει” – και η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας-Αττικής είναι χαρακτηριστικό πεδίο αποτύπωσης της έντασης αυτής.

  1. Στο πιο πάνω σύνθετο πλαίσιο, οι αρχιτέκτονες έχουμε και μπορούμε να εμβαθύνουμε και να προσφέρουμε τις δικές μας ερμηνείες και προτάσεις για την κρίση που εκδηλώνεται στο καθ΄ ύλην επαγγελματικό μας αντικείμενο, τον χώρο και τον σχεδιασμό του, να προσεγγίσουμε την στάση, τους προβληματισμούς και την κριτική όσων υφίστανται με τρόπο διαφορετικό και άνισο την σημερινή κρίση, ανάμεσα στους οποίους ήδη βρίσκεται η μεγάλη πλειοψηφία των αρχιτεκτόνων: Η διοργάνωση ενός συνεδρίου προβληματισμού και κατανόησης αυτών των νέων δεδομένων, αλλά και για διατύπωση προτάσεων, είναι περισσότερο από αναγκαία και επίκαιρη.

 Για αυτούς τους λόγους, τον προσεχή Οκτώβρη, ο ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής, θα προχωρήσει στην διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού Συνέδριου με Τίτλο:

“Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής:  Όψεις της Κρίσης στην Πόλη και την Κατοικία και οι Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και Σχεδιασμού.”

Επιδίωξή μας είναι να προσεγγίσουμε τα φαινόμενα της κρίσης σε όλα τα επίπεδα του χωρικού σχεδιασμού.

Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εισηγητών στο Συνέδριο είναι η συνάφεια του Θέματος που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν με τον Τίτλο του Συνεδρίου. Αυτή η συνάφεια θα διαπιστωθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, με τον έλεγχο μιας συνοπτικής περίληψης των εισηγήσεων που θα συνυποβληθούν με τις αιτήσεις συμμετοχής.

Η διαμόρφωση των τελικών ενοτήτων για την διαμόρφωση του Προγράμματος του Συνέδριου, θα γίνει με ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής του.

Ενδεικτικά, στις ενότητες αυτές, συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

ΡΣΑ 1985 – 2014, εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου (οικιστικοί νόμοι) και των σχετικών διοικητικών δομών και πρακτικών κατά την ίδια περίοδο.

Ζητήματα γης και ακινήτων (ιδιοκτησίες ΝΠΔΔ και Δημοσίου, κενό απόθεμα, ένταξη πακέτων γης στην αγορά, χρήσεις γης, αστική και γεωργική γη, ελεύθεροι χώροι, παραλίες, ορεινοί όγκοι, περιβαλλοντικά αγαθά κλπ).

Για την “ιδιωτικοποίηση” του πολεοδομικού σχεδιασμού (παρεμβάσεις των Ιδρυμάτων, “μεγάλες” επενδύσεις, ιδιωτικοποίηση υποδομών, κλπ).

Διερεύνηση της κρίσης των ρόλων της Αττικής μέσα στον Ελληνικό και τον διεθνή χώρο, αξιολόγηση των στρατηγικών διεξόδου που προτείνονται ή επιστρατεύονται.

Όψεις της κρίσης στις λειτουργίες και τις υποδομές της πόλης. Επιπτώσεις της κρίσης στα δίκτυα συλλογικής κατανάλωσης και τις μεταφορές.

Οι  χωρικά άνισες επιπτώσεις της λιτότητας στη μητροπολιτική περιοχή της Αττικής (κοινωνικές, επαγγελματικές, έμφυλες, ανάμεσα σε Έλληνες πολίτες – μετανάστες – πρόσφυγες κλπ).

Πρακτικές διεκδίκησης, αλληλεγγύης και επιβίωσης στις γειτονιές της πόλης.

Η αστική πολυκατοικία σε συνθήκες κρίσης, (αναδιάταξη σχέσεων, λειτουργιών, χρήσεων, ανάγκες και δυνατότητες αναβάθμισης).

Σχεδιάζοντας για το “ζήτημα της κατοικίας” (αστεγία, κόκκινα δάνεια, ενεργειακή κρίση, κενό κτιριακό απόθεμα, στέγαση προσφύγων, κλπ).

Επιπτώσεις της κρίσης στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τάσεις και θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση της πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής.

Οι εκδηλώσεις της κρίσης στα μελετητικά και κατασκευαστικά σχήματα (στρατηγικές που προτείνονται είτε επιδιώκονται, κριτική και διερεύνηση της βιωσιμότητάς τους).

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνέδριου.

Αποτελείται από συναδέλφους που:

  1. αποτελούν μέλη ΔΕΠ είτε
  2. είναι κάτοχοι διδακτορικού, είτε Α Βραβείου σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του Δημοσίου ή της UIA, είτε έχουν συμμετοχή με δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

Έργο της:

  1. η διαμόρφωση των Συνεδριακών Επιστημονικών Ενοτήτων, με βάση τις οποίες θα διαμορφωθεί το τελικό πρόγραμμα του Συνέδριου
  2. η έγκριση της συμμετοχής των εισηγήσεων (κατά τα προηγούμενα)
  3. η διαμόρφωση του πορίσματος του Συνεδρίου από κοινού με την Οργανωτική Επιτροπή

Ορίζεται με ευθύνη του ΔΣ με εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνέδριου.

Η Τιμητική Επιτροπή.

Σε αναγνώριση της προσφοράς των μελών της στην Αρχιτεκτονική, τους Αρχιτέκτονες και τον ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, ορίζεται με ευθύνη του ΔΣ με εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνέδριου.

Τα μέλη της, συμμετέχουν στην διεύθυνση των συνεδριακών διαδικασιών, από τη θέση των προεδρείων των συνεδριάσεων.

Ορίζεται με ευθύνη του ΔΣ με εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνέδριου.

Η Οργανωτική επιτροπή:

Θα διαμορφωθεί με ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Έργο της:

ο προγραμματισμός του Συνέδριου και Προσυνεδριακών Ημερίδων.

η επικοινωνία και η προβολή του Συνέδριου.

ο προγραμματισμός παράλληλων, σχετικά ανεξάρτητων εκδηλώσεων, με την ευκαιρία και για την προβολή του Συνέδριου.

υποδομή και τεχνική κάλυψη των συνεδριακών δραστηριοτήτων.

συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή για την σύνταξη των πρακτικών και του πορίσματος του Συνεδρίου.

η έκδοση των πρακτικών και του πορίσματος του Συνεδρίου.

οικονομικά του Συνέδριου (με την εποπτεία της Ταμία του ΔΣ).

την ευθύνη του συνδέσμου της ΟΕ με το ΔΣ, θα έχει ομάδα των μελών του ΔΣ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ανάμεσα στο οποία ο Πρόεδρος και η Ταμίας του Τμήματος.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να γίνει μέχρι την 4.4.2017 .

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή Επιστημονική Επιτροπή μπορεί να γίνει μέχρι την 4.4.2017

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παρουσίαση εισηγήσεων μπορεί να γίνει μέχρι την 31.5.2017.

Οι παραπάνω εκδηλώσεις ενδιαφέροντος γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής [email protected] ή [email protected].

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΟΥΝΗΣ                                                          ΕΛΕΝΗ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

Δήλωση Αίτησης συμμετοχής