Ενημέρωση

Απόφαση Ψήφισμα του ΔΣ Τμ. Αττικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 26.5.2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 26.5.2015

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΘΕΜΑ (ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗ)

Το ΔΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4030/11 ΑΡΘ. 8 ΠΑΡ. 2

αποφασίζει:

  1. Να εκδώσει το ψήφισμα που επισυνάπτεται στην παρούσα.
  2. Να κοινοποιήσει το συνημμένο ψήφισμα στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε όλους τους φορείς των μηχανικών και στον Τύπο.
  3. Να παρέμβει διά του προέδρου του Αντώνη Μαούνη, στη συνεδρίαση της ΔΕ του ΤΕΕ, κατά την προγραμματισμένη συζήτησή της με θέμα την προσφυγή Αντιβαλίδη.
  4. Να καλέσει τον Νίκο Φιντικάκη, μέλος του ΔΣ της UIA, να παρέμβει στο ίδιο θέμα της ίδιας συνεδρίασης του ΤΕΕ.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΨΗΦΙΣΜΑ