Ενημέρωση

Ψήφισμα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Συνημμένα θα βρείτε το Ψήφισμα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα.


ΨΗΦΙΣΜΑ

pdf
908 KB