Ενημέρωση

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, κατά την τακτική συνεδρίαση της 2ας Απριλίου 2022, για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο – Να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να τηρηθεί η δεοντολογία, να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον

Συνημμένα θα βρείτε Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, κατά την τακτική συνεδρίαση της 2ας Απριλίου 2022, για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο – Να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να τηρηθεί η δεοντολογία, να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον.