Ενημέρωση

Ψήφισμα για τη Γάζα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ

 

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επεμβάσεις του Ισραήλ στη Γάζα και συγκεκριμένα την καταστροφή της δημόσιας γης για κατοικία, της δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης και του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

 

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, αναγνωρίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τη σημασία της αρχιτεκτονικής και του δομημένου περιβάλλοντος στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητα των κοινωνιών μας,

  1. καταδικάζει τα αναπτυξιακά έργα και την ανέγερση κτηρίων και σχολείων σε περιοχές στις οποίες έχει συντελεστεί εθνοκάθαρση ή που έχουν απαλλοτριωθεί παράνομα, καθώς και τα έργα που υπόκεινται σε κανονισμούς που χαρακτηρίζονται από εθνικές και πολιτιστικές διακρίσεις. Παρομοίως, καταδικάζει όλες τις ενέργειες που αντίκεινται στην 4η Συνθήκη της Γενεύης,
  2. καλεί τη Διεθνή Κοινότητα να λάβει μέτρα ώστε να σταματήσουν άμεσα οι στρατιωτικές επιθέσεις του κράτους του Ισραήλ σε πολιτικούς στόχους (εκπαίδευση, υγεία, αστικές υποδομές) στη Γάζα, και ζητάει να προστατευτούν οι ζωές εκατοντάδων χιλιάδων αθώων ανθρώπων,
  3. καταδικάζει κάθε ενέργεια που αντίκειται στη Συνθήκη της Γενεύης και συγκεκριμένα στις παραβιάσεις των νόμων που αφορούν στα Παλαιστινιακά εδάφη.

 

Ταυτόχρονα, στα πλαίσια του επιστημονικού και διεθνούς ρόλου του, αλλά και στο πλαίσιο των αρχών της διεθνιστικής αλληλεγγύης και της δημοκρατίας, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ αποφασίζει την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη στην Καμπάνια «Ένα Σχολείο για τη Γάζα», με στόχο την παροχή σε επιστημονικό επίπεδο κι ανθρώπινο δυναμικό κάθε δυνατής συνδρομής για την υλοποίηση του παραπάνω εγχειρήματος.