Ενημέρωση

Προβλήματα λειτουργίας του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Α.Π. 69136 / Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2024

Προς:

Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκο Χαρδαλιά
Λ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα

Κοινοποίηση:

– Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Γρηγόριο Ζαφειρόπουλο

– Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη

– Πρόεδρο ΤΕΕ, κ. Γιώργο Στασινό

Θέμα: Προβλήματα λειτουργίας του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Σε συνέχεια έντονων διαμαρτυριών των εκπρόσωπων του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία του εν λόγω Συμβουλίου, σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

Όπως γνωρίζετε τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής συγκροτούνται σύμφωνα με τον Νόμο 4495/2017, όπως ισχύει, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι αρμόδιο για την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των αρχιτεκτονικών μελετών, στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον ίδιο νόμο.

Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, συστάθηκε με την 14565/751/17-02-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 124), όπως ισχύει, και η σύνθεσή του τροποποιήθηκε, όσον αφορά τη γραμματειακή του υποστήριξη, με την 24256/17-03-2023 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 285). Ήδη από την έναρξη της περιόδου με τη νέα γραμματειακή στήριξη, όπως μας ενημερώνουν τα μέλη μας, άρχισε η προβληματική λειτουργία του Συμβουλίου. Τον τελευταίο χρόνο το Συμβούλιο λειτουργούσε μόνο με την αναπληρώτρια γραμματέα του, η οποία όμως πλέον, επίσης απέχει, με αποτέλεσμα το Συμβούλιο να μην μπορεί να συνεδριάσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Κεντρικού Τομέα είναι επιβαρυμένο, πέραν των αρχικών αρμοδιοτήτων του, και με την εξέταση όλων των υπαγωγών του Ν. 4495/2017, λόγω ιστορικού κέντρου, αφού ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής του άρθρου 116 του Ν. 4495/17. Δεκάδες μελέτες συσσωρεύονται καθημερινά στο ηλεκτρονικό αρχείο του Συμβουλίου, με τον αριθμό των φακέλων προς εξέταση να έχει ξεπεράσει τους 200, με μέση καθυστέρηση, ως σήμερα, πάνω από 4 μήνες. Ανησυχούμε ότι το διάστημα αυτό θα επιμηκυνθεί περαιτέρω, μετά την ουσιαστική παύση της λειτουργίας του Συμβουλίου.

Οι εκπρόσωποι του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Κεντρικού Τομέα, αντιμετωπίζουν καθημερινά απίστευτη πίεση και ως ελεύθεροι επαγγελματίες αναγνωρίζουν την αγανάκτηση των συναδέλφων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και στόχο τη γενικότερη διασφάλιση του θεσμού των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, σας ενημερώνουμε εγγράφως για την κατάσταση αυτή, και παρακαλούμε την Περιφέρεια Αττικής να δώσει λύση στα προβλήματα γραμματειακής υποστήριξης, ορίζοντας εκ νέου τη Γραμματεία του Συμβουλίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα των υπαλλήλων να ανταποκριθούν στα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Πιστεύοντας ότι στόχος όλων μας είναι να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την απάλειψη καθυστερήσεων των εγκρίσεων ώστε να ακολουθεί η έκδοση οικοδομικών αδειών, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και τη σχετική ενημέρωσή μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία.

 

Με εκτίμηση,

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

Η Γενική Γραμματέας
Τζούλια Τσαλίκη

 

 


Έγγραφο

pdf
221 KB