Ενημέρωση

Πρόσκληση στην Ανοιχτή Συνάντηση «Προτάσεις τροποποίησης/βελτίωσης της Υ.Α. περί Νέου πλαισίου διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», Τετάρτη 19/03/2014

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, η Μόνιμη Επιτροπή Β3 – Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων διοργανώνει την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, ώρα 17:00 έως 20:00, Ανοιχτή Συνάντηση με θέμα «Προτάσεις τροποποίησης/βελτίωσης της Υ.Α. περί Νέου πλαισίου διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων».

Σας παρακαλούμε, εάν το επιθυμείτε, έως τις 10/03/2014:

• να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην ανοιχτή συνάντηση,

• να υποβάλλετε τυχόν παρατηρήσεις, επί των επισυναπτόμενων παρατηρήσεων της Μ.Ε. Β3 – Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί.