Εκπαίδευση

Πρόσκληση Συμμετοχής Πρώτο Εργαστήριο Τρισδιάστατης εκτύπωσης “3D Printing Works!”

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής συνεργασίας φορέων,  το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας, προσκαλούν τον κάθε ενδιαφερόμενο για δήλωση συμμετοχής στο πιλοτικό εργαστήριο τρισδιάστατης εκτύπωσης, 3D printing works, το οποίο θα πραγματοποιηθεί κατά το μήνα Οκτώβριο και θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου.

Στόχοι του workshop

Το πρώτο πιλοτικό εργαστήριο 3D Printing Works αποτελεί μια απόπειρα συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας (ΣΑΜ)  και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γύρω από την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του πανεπιστημιακού‑ακαδημαϊκού χώρου και τον επαγγελματικό χώρο πρακτικής της Αρχιτεκτονικής μετά το δίπλωμα.

Κατά το εν λόγω εργαστήριο οι συμμετέχοντες καλούνται να γνωρίσουν προγράμματα τρισδιάστατου σχεδιασμού, και να οικειοποιηθούν μεθόδους όπως αυτή της τρισδιάστατης εκτύπωσης, της δισδιάστατης ή τρισδιάστατης κοπής, της τρισδιάστατης σάρωσης, αλλά και της τρισδιάστατης σμίλευσης‑αφαίρεσης δια μέσου ηλεκτρονικού βραχίονα.

Οργανόγραμμα εργαστηρίου

Το εργαστήριο θα διαρκέσει τέσσερεις ημέρες (27-30/10) ενώ τη Δευτέρα 31/10  θα πραγματοποιηθεί τελική παρουσίαση και έκθεση των αντικειμένων που θα παραχθούν, στο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι ώρες διδασκαλίας διαχωρίζονται στο θεωρητικό μέρος, το οποίο θα παραδίδεται τις πρωινές ώρες και στο πρακτικό, το οποίο θα τελείται τις απογευματινές ώρες όπου οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν στη διαδικασία ολοκλήρωσης ενός αντικειμένου ως προιόν της τρισδιάστατης εκτύπωσης, από τη φάση σχεδιασμού του μέσω της χρήσης Rhino μέχρι τη φάση της παραγωγής του μέσω της χρήσης τρισδιάστατων εκτυπωτών. Το ακριβές πρόγραμμα παρακολούθησης θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους.

Προσκεκλημένοι ομιλητές

  • Decode Fab Lab
  • Μαύρου Χρυσοκόνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
  • Ελένη Κουινέλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός
  • ARCHOFF, Χαράλαμπος Τρίαντος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Dipl., MSc, PhD NTVA, Ειρήνη Βουλιουρή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc NTVA, MSc UCL, PhD NTVA, Κατερίνα Μπαλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Dipl., MSc NTVA.

Επιτροπή συντονισμού για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μανωλίδης Κωνσταντίνος _ Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Θ., Πανηγύρης Κωστής  _Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Θ., Βυζοβίτη Σοφία _Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Θ

Ομάδα συντονισμού για τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας

Συντονίστρια:  Κουτσού Όλια, _Αρχιτέκτων Μηχανικός.  αποφ.  Π.Θ.

Μπρούζγου Μαρία _ Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος ΣΑΜ, αποφ. Δ.Π.Θ., Γαλανός Κάρολος _Δρ. Αρχιτέκτων D.P.L.G., Κατσαλή Αμαλία _Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΣΑΜ, αποφ. Δ.Π.Θ.,  Κρατίδης Αναστάσης _Γλύπτης και Αρχιτέκτων  Μηχανικός, αποφ, Π.Θ.

Δήλωση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη αίτηση, και αποστέλλοντας την στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας [email protected]. Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται με την κατάθεση του ποσού των 70 ευρώ από τον ενδιαφερόμενο σε λογαριασμό που θα του κοινοποιηθεί, το οποίο καλύπτει τα έξοδα των αναλώσιμων για την εκπόνηση του εργαστηρίου.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.