Ενημέρωση

Πρόσκληση σε διαδικτυακές συναντήσεις με πανεπιστημιακούς της διασποράς – Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ‘ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ’ ΠΕΡΙΟΔΟ

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ θα πραγματοποιήσει τρεις διαδικτυακές συναντήσεις με Έλληνες και Ελληνίδες πανεπιστημιακούς της διασποράς.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από τους παρακάτω συνδέσμους:

1η διαδικτυακή συνάντηση, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, 18.00

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m9af0bbd36c66dbea39a9dcb02e818e76

2η διαδικτυακή συνάντηση, Παρασκευή 19 Μαρτίου, 18.00

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m804184571f4422519d84b6fb2f515ad0

3η διαδικτυακή συνάντηση, Παρασκευή 26 Μαρτίου, 18.00 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m898e3b07a0ce6acdc368c3fecd05e794

Συνημμένα θα βρείτε την πρόσκληση, την αφίσα και τους συμμετέχοντες της πρώτης συνάντησης.