Εκπαίδευση

Πρόσκληση προς νέους αρχιτέκτονες : Απονομή διακρίσεων 2018 σε Διπλωματικές Εργασίες 2012 – 2017

ΑΠΟΝΟΜΗ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ  2018 ΣΕ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  2012-2017

 

Η Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρεία αποφάσισε κατά την  8η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της την απονομή διακρίσεων σε επιλεγμένες διπλωματικές εργασίες που εντάσσονται θεματολογικά στην γενική ενότητα :

« Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ   –   ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Η απονομή των διακρίσεων θα αποφασιστεί από αρμόδια κριτική επιτροπή που θα συσταθεί προς τον σκοπό αυτόν από την ΕΑΕ, στην οποία θα συμμετάσχουν αρμόδιοι καθηγητές και μελετητές Αρχιτέκτονες με διδακτική και συνθετική εμπειρία στον τομέα του Αστικού Σχεδιασμού.

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει στις 30 Μαΐου 2018.

 

Επισυνάπτεται η πλήρης ανοικτή πρόσκληση.