Ενημέρωση

Πρόσκληση για τη δράση «Ο Ιλισσός ως Δρόμος»

Η ομάδα «Ο Ιλισσός ως Δρόμος» με την υποστήριξη των Μικρογεωγραφιών και του Ινστιτούτου των Ελληνικών Μύλων διοργανώνουν δράση με θέμα «Ο Ιλισσός ως Δρόμος» με διάρκεια έως το τέλος Ιουλίου 2019. Στόχος είναι η δημιουργία εφήμερων αστικών τοπόσημων μέσω των οποίων θα επισημαίνεται στο κοινό η ύπαρξη του ποταμού.

 

Συνημμένα θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση καθώς και το πρόγραμμα.