Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Επιτροπή Προσβασιμότητας του ΥΠΕΝ

Προς: Μέλη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Επιτροπή Προσβασιμότητας του ΥΠΕΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και ειδικότερα όσον αφορά στην εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας σε θέματα προσβασιμότητας και ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων σε κοινόχρηστους χώρους καθώς και την προώθηση και εξασφάλιση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρίες, επανασυστήνει την Επιτροπή Προσβασιμότητας και ζητά  από τον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων να ορίσει έναν εκπρόσωπο (και τον αναπληρωτή του).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων καλεί τα μέλη του, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Προσβασιμότητας του ΥΠΕΝ, να συμπληρώσουν το συνημμένο δελτίο συμμετοχής και να το αποστείλουν στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 10555 Αθήνα) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή [email protected], μέχρι και τη Δευτέρα 10/09/18, προκειμένου να γίνει η επιλογή.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, το οποίο να ανταποκρίνεται στο σκοπό της συγκεκριμένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι στο Σύλλογο.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ