Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΑΔΑΣ, Τμήμα Αττικής, στις Επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 116 του ν.4495/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΑΔΑΣ, Τμήμα Αττικής,  στις Επιτροπές -για την Περιφέρεια Αττικής- της παρ. 3 του άρθρου 116 του ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α/03-11-2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, έχοντας υπόψη του τον Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α), όπως ισχύει,  το Καταστατικό του Συλλόγου και την απόφαση του από 19/2/2020, καλεί τα μέλη του, που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εκπρόσωποι του Συλλόγου, στις Επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 116 του ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α/03-11-2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τις 8 Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής (ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕ ΝΗΣΩΝ, ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ), να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, [email protected], με θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 116 ΤΟΥ Ν.4495/2017 μέχρι και την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 3μ.μ. 

Αντικείμενο των Επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 116 του ν.4495/2017, είναι ο έλεγχος της δυνατότητας μορφολογικής και αισθητικής ένταξης των αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων σε παραδοσιακό οικισμό και προστατευόμενες περιοχές της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντος. Οι Επιτροπές συγκροτούνται, ανά περιφερειακή ενότητα, από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι πενταμελείς και αποτελούνται από:

α) έναν αρχιτέκτονα του Τοπικού Παρατηρητηρίου ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

β) έναν αρχιτέκτονα της Υπηρεσίας Δόμησης της περιφερειακής ενότητας, με τον αναπληρωτή του,

γ) έναν αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του,

δ) έναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ, με τον αναπληρωτή του,

ε) έναν πολιτικό μηχανικό, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του.

Μέχρι τη συγκρότηση του Τοπικού Παρατηρητηρίου, ως Πρόεδρος της ως άνω επιτροπής ορίζεται ένας αρχιτέκτονας από την Περιφέρεια, με τον αναπληρωτή του.

Κάθε αιτών/ούσα, μέλος του ΣΑΔΑΣ Τμήματος Αττικής, μπορεί να δηλώσει έως και 3 (τρείς) Περιφερειακές Ενότητες με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], μέχρι και την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 3μ.μ.προκειμένου να γίνει η επιλογή.

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή βιογραφικού σημειώματος.

Οι αιτούντες πρέπει μέχρι και την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους να έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους στον Σύλλογο, έως και το 2019. Το αίτημα για την ενημέρωση, σχετικά με το ύψος των οφειλόμενων συνδρομών, μπορεί να γίνει τηλεφωνικά (τηλ.: 2103215146, 2103215147) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected].

 

Η εξόφληση μπορεί να γίνει στον λογαριασμό του Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με αριθμό: 14648027481, (ΙΒΑΝ: GR6601101460000014648027481), δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ . Παρακαλούμε όπως στη συνέχεια αποσταλεί ηλεκτρονικά το καταθετήριο της τράπεζας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ώστε να πιστωθούν οι συνδρομές σας.

Επίσης επισημαίνεται, ότι οι συνάδελφοι, που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στις Επιτροπές, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην αρμόδια Υπηρεσία.

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΟΥΛΙΑ ΤΣΑΛΙΚΗ                                                               ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

 


Αίτηση συμμετοχής

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
19 KB
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

pdf
123 KB