Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΚΕΣΑ Μακεδονίας – Θράκης (ΚΕΣΑΜΑΘ) 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς:
– Μέλη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
– Τμήματα & Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΚΕΣΑ Μακεδονίας – Θράκης (ΚΕΣΑΜΑΘ) 2016

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων καλεί:

α) τα μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – Θράκης, του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, να συμπληρώσουν το συνημμένο δελτίο συμμετοχής και να το αποστείλουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ,

β) τα Περιφερειακά Τμήματα και Συλλόγους Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να ενημερώσουν τα μέλη τους, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – Θράκης, να συμπληρώσουν το συνημμένο δελτίο συμμετοχής και να το αποστείλουν στα γραφεία του οικείου Τμήματος ή Συλλόγου.

Οι περιφερειακοί κατάλογοι καθώς και τα μεμονωμένα δελτία συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 10555 Αθήνα) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή [email protected], μέχρι και την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016.

Οι συνάδελφοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να πληρούν δύο από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Εξαετή αρχιτεκτονική εμπειρία.
β. Διάκριση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
γ. Δημοσιεύσεις επί αρχιτεκτονικών θεμάτων.
δ. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αρχιτεκτονικές σχολές.
ε. Κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β΄ και Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) στην κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42).

Επίσης, εκτός των προαναφερόμενων προσόντων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ενδιαφέρον, εμπειρία ή ειδίκευση σε θέματα διατηρητέων κτιρίων, παραδοσιακών οικισμών και γενικότερα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, το οποίο να ανταποκρίνεται στο σκοπό της συγκεκριμένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και η αποστολή των αποδεικτικών στοιχείων ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι στον Σύλλογο.

Επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, αν επιλεγούν, θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν απρόσκοπτα στις συνεδριάσεις, δεδομένου ότι δεν υπάρχει χρηματική αποζημίωση των μελών του ΚΕΣΑΜΑΘ, το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

 

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Τόνια Κατερίνη

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Πλατσάκης