Διεθνείς Συνεργασίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το Ελληνικό Τμήμα της UIA, για συμμετοχή στα Διεθνή Βραβεία: UIA-Architecture & Children Golden Cubes Awards: 2017-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Διεθνή Βραβεία UIA-Architecture & Children Golden Cubes Awards: 2017-2020

Το Ελληνικό Τμήμα της UIA, στο πλαίσιο του 27ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της UIA, με τίτλο «All the worlds. Just one world. Architecture 21», που θα λάβει χώρα στο Rio, Brazil, μεταξύ 19 και 26 Ιουλίου 2020, με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, άτομο ή οργανισμό, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, και σχετίζεται με την οργάνωση προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (μέχρι και 18 ετών), και αφορούν στην εκπαίδευση / ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με το δομημένο περιβάλλον, την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, είτε την βιώσιμη ανάπτυξη, να συμμετάσχει στην διαδικασία ανάδειξης των Ελληνικών υποψηφιοτήτων στα Διεθνή Βραβεία της UIA Architecture & Children GOLDEN CUBES AWARDS 2017-2020.

Τα Architecture & Children GOLDEN CUBES AWARDS, οργανώνονται από το UIA Architecture & Children WORK PROGRAMME ανά τριετία, σε συνδυασμό με το εκάστοτε Παγκόσμιο Συνέδριο.

Βραβεία απονέμονται σε τέσσερεις (4) διαφορετικές κατηγορίες. Η διαδικασία βράβευσης περιλαμβάνει δύο (2) Στάδια επιλογής/αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα προγράμματα που θα υποβληθούν, θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Μαρτίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε συνημμένα την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.