Ενημέρωση

Προκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων στο Ηράκλειο Κρήτης με τίτλο “Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης”

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: “Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης”, προϋπολογισμού  101.572,06 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Φορέας χρηματοδότησης των βραβείων είναι το Πράσινο Ταμείο βάσει της με αρ. 194.9/2020 (ΑΔΑ: ΨΘΦ146Ψ844-ΝΔΥ) απόφασής του.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην ευρύτερη ανατολική περιοχή (εντός του κηρυγμένου – οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου) της πόλης του Ηρακλείου και πλησίον των ενετικών τειχών, συνολικής έκτασης 53.000m2. Η περιοχή μελέτης επικεντρώνεται στην αναμόρφωση της πλατείας Ελευθερίας και στη σύνδεσή της με τις πλατείες Δασκαλογιάννη, Αρχαιολογικού Μουσείου και Ν. Καζαντζάκη, καθώς επίσης και στην ανάπλαση των οδών Δουκός Μποφώρ, τμήμα της Λ. Δημοκρατίας και της Λ. Ικάρου, οδοί που οριοθετούν την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 09/06/2021 – 09/11/2021. Πληροφορίες δίνονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2813 409884 και στο email: [email protected]. Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία η κα Κουτάντου Όλγα.

Συνημμένα θα βρείτε την Προκήρυξη του Διαγωνισμού.