Εκπαίδευση

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων” από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-23

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ».

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια, κατανεμημένα σε δύο εξάμηνα και, στη συνέχεια, η εκπόνηση και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα με τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων/ECTS (πλήρης φοίτηση). Υπάρχει και η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε διπλάσιο χρόνο (6 εξάμηνα).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη, την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, την αίτηση καθώς και το ενημερωτικό φυλλάδιο.


Αίτηση ΠΜΣ

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
1 MB
Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΠΜΣ

pdf
857 KB
Προκήρυξη

pdf
111 KB