Εκπαίδευση

Προκηρύξεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Συνημμένα θα βρείτε Προκηρύξεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με βάση το Π.Δ. 407/1980, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων/γνωστικών αντικειμένων:

– Οπτική Επικοινωνία (θέση απόφοιτου Αρχιτεκτονικής)
– Παραστατική και Προβολική Γεωμετρία

και

– Δομική Μηχανική