Δράσεις

Προκήρυξη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ: «Ελληνικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών: «Reporting From The Front», Alejandro Aravena, Βενετία, 2016»

Προκήρυξη του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ: «REPORTING FROM THE FRONT», ALEJANDRO ARAVENA, ΒΕΝΕΤΙΑ, 2016»

Στο πνεύμα της ελληνικής πρότασης συμμετοχής: «Επινοώντας στο εργοτάξιο της κρίσης: #ThisIsACo-op», το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στον ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών, για την Μπιενάλε αρχιτεκτονικής της Βενετίας με θέμα: «REPORTING FROM THE FRONT».

Πρόκειται για διαγωνισμό ιδεών, με στόχο την επιτυχή αναπαράσταση σε εικόνα όλων των εννοιών εκείνων, που συνδέονται άμεσα με το θέμα της ελληνικής συμμετοχής: «Επινοώντας στο εργοτάξιο της κρίσης». Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε νέους Αρχιτέκτονες & Φοιτητές Αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με τους κανονισμούς της UIA-UNESCO.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

  • Ανακοίνωση διαγωνισμού: 02.06.2016
  • Προθεσμία για ερωτήσεις: 13.06.2016
  • Προθεσμία για απαντήσεις των ερωτήσεων: 27.06.2016
  • Προθεσμία υποβολής των έργων: 16.09.2016
  • Αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής: 19.09-30.09.2016
  • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων: 03.10.2016

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Τόνια Κατερίνη

Ο Γεν. Γραμματέας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Γιώργος Πλατσάκης