Εκπαίδευση

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (2016 – 2017)

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας  προκηρύσσει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

Στην επισυναπτόμενη προκήρυξη συμπεριλαμβάνεται και το ΠΜΣ  Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγιεινή – Κατεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος.

 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Λεωφ. Αλεξάνδρας 196,

Αθήνα, ΤΚ 115 21