Ενημέρωση

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ

Από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. έχει ενταχθεί και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Κεντρικός στόχος είναι η απόκτηση από πλευράς των φοιτητών μίας πρώτης εργασιακής εμπειρίας και προϋπηρεσίας καθώς  και η ομαλότερη μετάβαση και εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον σε σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους. Πληροφορίες αναφορικά με τους στόχους του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο link: https://dasta.auth.gr/uploaded_files/637430980192302921.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες συνημμένα θα βρείτε:

  • Τη σχετική ανακοίνωση,
  • Οδηγό Εγγραφής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης,
  • Οδηγό Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης,
  • Πρωτόκολλο Συνεργασίας.