Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας “Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων», ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 / Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Παράταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο “Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δόθηκε έως τις 20.09.2021.

Συνημμένα θα βρείτε τον κανονισμό σπουδών, την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, την αίτηση καθώς και το ενημερωτικό φυλλάδιο

Η προώθηση αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια της γνωστοποίησης του προγράμματος και την προώθησή του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για την φυσιογνωμία του Τμήματος όσο και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να απευθυνθούν στη Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (καθημερινά 12.00 – 14.00), Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πεδίο Άρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ τηλ. 24210 74242,

www.arch.uth.gr/reuse-master/

e-mail: [email protected] και [email protected] .