Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός Αιχμής” από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Για την εισαγωγή 35 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο:      «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό»  για τον ακαδημαϊκό κύκλο σπουδών 2019 – 2021 (επανίδρυση σύμφωνα με τον Ν.4485 /2017 ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 5445/05-12-2018).

Αναλυτική Προκήρυξη


pdf
576 KB

/home/sadaspea/sadas pea.gr/wp content/uploads/2019/05/64492 is progr metaptichiako apth superlocalgrlow

jpeg
354 KB