Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 με τίτλο «Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων»

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προκήρυξε εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων».

Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρεται με την πλέον καταξιωμένη μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η διάρκειά του είναι κατ’ ελάχιστο 1,5 έτη, προσφέροντας 90 ECTS και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και απονέμει τον τίτλο του Master of Science (M.Sc.).

Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και η διεπιστημονική κατάρτιση επιστημόνων στην ποιότητα του περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου σε σχέση με την ορθολογική χρήση ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την υγεία και την ευημερία όσων καταλαμβάνουν χώρο μέσα σε αυτό. Στόχος είναι η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της τεκμηρίωσης του βιώσιμού σχεδιασμού ενός εσωτερικού περιβάλλοντος με στρατηγικές που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση υλικών, πόρων και τους κινδύνους προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με το κτίριο και βελτιώνουν την παραγωγικότητα των χρηστών. Στο πρόγραμμα εξετάζονται επίσης διεξοδικά οι τεχνικές για την καταγραφή δεδομένων που αφορούν στο εσωτερικό περιβάλλον, καθώς και μέθοδοι για την ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων πεδίου, την παρουσίασή τους και επιλογή βιώσιμων τεχνικών.

Η υποβολή αιτήσεων φοίτησης πραγματοποιείται έως 31/05/2023. [Η υποβολή των αιτήσεων φοίτησης ενδέχεται να ανοίξει ξανά και τον Ιούλιο μήνα]

Συνημμένα θα βρείτε την Πρόσκληση φοίτησης.