Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2022 – 2024

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού”.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2023. Στο πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί περίπου 30-35 φοιτητές.

Υποβολή δικαιολογητικών από 5 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου και από 29 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου 2022