Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 2023-2024

Π.Μ.Σ. : «Μοντέλα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

20 χρόνια λειτουργίας

120 ECTS

40 μεταπτυχιακοί φοιτητές & φοιτήτριες

  • 50% από απόσταση, 50% δια ζώσης στη Ρόδο
  • Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα
  • Κύκλοι μαθημάτων: συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα
  • Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (έως και για το 30% των εισακτέων)
  • Υποτροφίες σε μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές  του Π.Μ.Σ. με την καλύτερη επίδοση
  • Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια
  • Πρακτική Άσκηση στον τόπο διαμονής

Υποβολή αιτήσεων έως και 15 Μαϊου 2023 στην πλατφόρμα : https://nautilus.aegean.gr/index.php

Πληροφορίες: [email protected] τηλ: 2241099421

Ιστοσελίδα: http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem