Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αρχιτεκτονική Τοπίου” από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, νέος κύκλος σπουδών 2023 – 2025 / Αιτήσεις από 5.4 έως 31.5.2023

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ Επανιδρ. 5436/Β’/5-12-2018, Εσωτ. Καν. 304/Β’/6.2.2020), στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου, για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2025.

Η έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ θα γίνει 2 Οκτωβρίου 2023.
Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, αναγνωρισμένο Πανευρωπαϊκά και διεθνώς (IFLA, ECLAS).
Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινά και η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Προκήρυξη που επισυνάπτεται στο παρόν.


Προκήρυξη

pdf
648 KB