Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ)” από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2021-2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εισαγωγής φοιτητών κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ)» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2021.

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση.