Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου» (τίτλος στα αγγλικά: “Sustainable Design of Architectural Space”» από το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2022-2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου» (τίτλος στα αγγλικά: “Sustainable Design of Architectural Space» από το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με έναρξη στο χειμερινό εξάμηνο κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με μορφή Αίτησης Υποψηφιότητας που παρέχεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://msiassd.uniwa.gr/#main-content

και την οποία θα υποβάλουν συμπληρωμένη:

(α) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και [email protected]

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική προκήρυξη.