Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου» (τίτλος στα αγγλικά: “Sustainable Design of Architectural Space”» από το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2024 – 2025)

To Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) κενές θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών για το Π.Μ.Σ. «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου», με αγγλικό τίτλο: “Sustainable Design of Architectural Space” και έναρξη το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://mssuda.uniwa.gr/, ή επικοινωνώντας με E-mail: στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην φόρμα που βρίσκεται στο παρακάτω link https://mssuda.uniwa.gr/ypovoli-aitiseon-2024-2025/ την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με καταληκτική ημερομηνία 30 Ιουλίου 2024.

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική προκήρυξη.